Knowledge Base

System zabezpieczeń społecznych zapewnia finansową pomoc

Back

System zabezpieczeń społecznych zapewnia finansową pomoc

W Holandii funkcjonuje system zabezpieczeń społecznych. System ten wspomoże Ciebie lub Twoją rodzinę, gdy wskutek określonych okoliczności popadniesz w kłopoty finansowe. Przyczyną może być choroba, niezdolność do pracy, utrata pracy lub emerytura. Te aspekty mają wpływ na Twoją sytuację finansową. System zabezpieczeń społecznych zapewni Ci wówczas finansowe wsparcie.

Każda osoba w Holandii dokłada się do tego systemu, opłacając podatki i składki. Twój pracodawca odprowadza podatki i składki za Ciebie, potrącając je z Twojego wynagrodzenia brutto. Zasada brzmi: osoby o wyższych dochodach płacą więcej niż osoby o niskich dochodach.

Jak działa system zabezpieczeń społecznych w Holandii?

Holenderski system zabezpieczeń społecznych jest dość skomplikowany. Postaramy się go krótko objaśnić. System składa się ze świadczeń socjalnych i ubezpieczeń społecznych.

Świadczenia socjalne

To świadczenia i inne formy finansowego wsparcia wypłacane przez organy publiczne z pieniędzy podatników.

Ubezpieczenia społeczne dzielą się na:

  • Ubezpieczenia socjalne: dotyczą między innymi intensywnej opieki medycznej, emerytury lub śmierci partnera. Ponadto każdy mieszkaniec Holandii posiadający małoletnie dzieci otrzymuje dodatek opiekuńczy. Można go przeznaczyć na środki pielęgnacyjne i edukację dzieci.
  • Ubezpieczenia pracownicze: dotyczą niezdolności do pracy, choroby lub bezrobocia. Straciłeś pracę? Otrzymasz zasiłek w wysokości przynajmniej 70% wynagrodzenia. Zasiłek ten przysługuje Ci jednak pod warunkiem, że w ostatnich 36 tygodniach przed utratą pracy pracowałeś przez przynajmniej 26 tygodni.

Chcesz wiedzieć więcej na temat funkcjonowania systemu zabezpieczeń społecznych w Holandii? Zajrzyj na stronę https://www.zorgwijzer.nl/faq/sociale-zekerheid

Was this helpful