Knowledge Base

Jak wygląda umowa elastyczna?

Back

Jak wygląda umowa elastyczna?

My Flexwork pracuje w oparciu o system fazowy ABU. ABU to skrót od Algemene Bond Uitzendondernemingen (Związek Agencji Pracy Tymczasowej). System ten określa, do jakiego rodzaju umowy o pracę tymczasową ma prawo pracownik elastyczny. Na system fazowy składają się trzy fazy: A, B i C. Im dalsza faza, tym więcej praw przysługuje pracownikowi elastycznemu.

Faza A: umowa bez minimalnej liczby godzin

Faza A: W tej fazie pracujesz na podstawie umowy o pracę tymczasową z klauzulą o tymczasowym charakterze zatrudnienia, tzw. umowy bez minimalnej liczby godzin. Oznacza to, że masz prawo do wynagrodzenia za faktycznie przepracowane godziny. Nie pracujesz, chorujesz lub nie ma dla Ciebie pracy? Wówczas nie otrzymujesz wynagrodzenia. Faza A trwa przez 78 tygodni. Każdy tydzień pracy jest uwzględniany przy naliczaniu fazy A. Liczba godzin pracy nie ma w tym przypadku znaczenia. Podobnie jak liczba zleceniodawców, dla których pracujesz w tym okresie. Ta ostatnia zasada ma zastosowanie tylko, gdy przez cały czas pracujesz dla My Flexwork. Po 78 tygodniach automatycznie trafiasz do fazy B.

Faza B: stałe godziny i umowa na czas określony

Faza B: W tej fazie zastosowanie ma tzw. wynagrodzenie równe wynagrodzeniu stałych pracowników pracodawcy-użytkownika. Oznacza to, że masz nie tylko prawo do wynagrodzenia za przepracowane godziny, ale i za godziny, w których nie pracujesz, a które zostały uzgodnione w umowie o pracę. Zachorowałeś lub zleceniodawca nie ma dla Ciebie pracy? Będziesz nadal otrzymywać wynagrodzenie. Umowa w tej fazie to umowa na czas określony. Faza B trwa cztery lata. W okresie tym można zawrzeć maksymalnie sześć umów na czas określony. Po czterech latach lub przy siódmej umowie na czas określony trafiasz do fazy C.

Uwaga: do fazy B trafiasz pod warunkiem, że w okresie sześciu miesięcy od zakończenia fazy A ponownie przystąpisz do pracy za pośrednictwem My Flexwork.

Faza C: umowa o pracę na czas nieokreślony

Faza C: W tej fazie pracujesz na podstawie umowy o pracę tymczasową na czas nieokreślony. Firma, dla której pracujesz, zakończyła zlecenie? Umowa zawarta z My Flexwork pozostaje w mocy, a ty otrzymujesz część wynagrodzenia. Ponadto My Flexwork ma obowiązek znaleźć dla Ciebie odpowiednią pracę zastępczą. Liczba godzin musi być równa liczbie godzin uzgodnionej w umowie o pracę. Oczywiście musisz być dostępny do wykonywania prac, aby zachować prawo do ciągłej wypłaty wynagrodzenia.

Uwaga: do fazy C trafiasz pod warunkiem, że w okresie 13 tygodni od zakończenia fazy B ponownie przystępujesz do pracy za pośrednictwem My Flexwork.
Jako pracownikowi elastycznemu w żadnej fazie nie przysługują Ci premie ani inne jednorazowe świadczenia. Nie stanowią one bowiem części wynagrodzenia równego wynagrodzeniu stałych pracowników pracodawcy-użytkownika zgodnie z treścią ABU-CAO.

Was this helpful