Knowledge Base

Dopadła mnie choroba. Czy otrzymam wynagrodzenie?

Back

Dopadła mnie choroba. Czy otrzymam wynagrodzenie?

Choroba może przydarzyć się każdemu. W takim przypadku musisz natychmiast powiadomić My Flexwork i zleceniodawcę, u którego pracujesz. Nie masz obowiązku podawania przyczyny zwolnienia, ale musisz poinformować nas o przewidywanym terminie powrotu do pracy. Masz obowiązek stawić się na wizytę u lekarza medycyny pracy, jeżeli otrzymasz takie wezwanie. Lekarz medycyny pracy oceni, jak długo potrwa zwolnienie chorobowe oraz czy jesteś w stanie wykonywać ewentualną pracę zastępczą. To, czy otrzymasz wynagrodzenie podczas choroby, zależy od fazy Twojej umowy.

Choroba w fazie A

Jeżeli zachorujesz, posiadając umowę w fazie A, zastosowanie mają dwa dni karencji. Oznacza to, że w pierwszych dwóch dniach choroby nie przysługuje Ci wynagrodzenie. Jeżeli chorujesz dłużej niż przez dwa dni, My Flexwork ma prawo rozwiązać umowę o pracę ze skutkiem natychmiastowym. Przysługuje Ci wówczas zasiłek chorobowy. W tym celu opłacasz składki na ubezpieczenia społeczne. Gdy spełnisz warunki przewidziane przez ustawę o zasiłku chorobowym, Zakład Ubezpieczeń Pracowniczych (Uitkeringsinstituut Werknemersverzekeringen, UWV) będzie przez dwa lata wypłacał Ci 70% dotychczasowego wynagrodzenia. My Flexwork uzupełni to świadczenie w pierwszym roku do 91%, zaś w drugim roku do 80%.

Wyzdrowiałeś? Poinformuj o tym My Flexwork i UWV (jeśli otrzymujesz zasiłek). Konieczna jest bowiem nowa umowa o pracę, abyś mógł z powrotem przystąpić do pracy dla My Flexwork i zleceniodawcy.

Choroba w fazie B lub C

Jeżeli zachorujesz, posiadając umowę w fazie B lub C, zastosowanie ma jeden dzień karencji. Od drugiego dnia choroby masz zatem prawo do wypłaty wynagrodzenia. W pierwszym roku choroby My Flexwork ma obowiązek uzupełnić Twoje wynagrodzenie do 91%, zaś w drugim roku do 80%. Inaczej niż w fazie A, w tych fazach umowa o pracę nie może zostać rozwiązana w okresie choroby. Umowa wygasa wyłącznie w uzgodnionej dacie końcowej. Chorujesz dłużej niż dwa lata? Możesz zostać zwolniony. Wówczas przysługuje Ci zasiłek dla bezrobotnych. Należy jednak dowieść, że My Flexwork i Ty dołożyliście starań, abyś powrócił do pracy.

Wyzdrowiałeś? Zgłoś to My Flexwork i zleceniodawcy.

Was this helpful