Knowledge Base

Czy potrzebuję zezwolenia na pracę?

Back

Czy potrzebuję zezwolenia na pracę?

Chcesz pracować w Holandii i pochodzisz z państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Norwegii, Islandii, Liechtensteinu i Szwajcarii? Zatem nie musisz ubiegać się o wizę.

Was this helpful