Knowledge Base

Czy otrzymam zwrot kosztów dojazdów?

Back

Czy otrzymam zwrot kosztów dojazdów?

W Holandii nie funkcjonują przepisy prawne dotyczące zwrotów kosztów dojazdów. Prawo do nich nie przysługuje Ci zatem automatycznie. My Flexwork wypłaca zwrot kosztów dojazdów tylko wówczas, gdy Twój pracodawca wypłaca takie zwroty swoim stałym pracownikom.

Różne rodzaje zwrotów

Niekiedy pracodawca przyznaje zwrot kosztów dojazdów, wypłacając maksymalnie
0,19 EUR za kilometr (odległość od miejsca zamieszkania do miejsca pracy). Możesz samodzielnie zdecydować, czy dojeżdżać do pracy rowerem, samochodem czy transportem publicznym. Czasem przyznawane są też zwroty kosztów dojazdu w oparciu o ceny biletów komunikacji publicznej. Zazwyczaj pracownik ma obowiązek zachować bilet. Czasem do wykonywania prac konieczne jest własne auto. W takim przypadku pracodawca wypłaca rekompensatę w wysokości maksymalnie 0,19 EUR za kilometr. Warunkiem jest jednak prowadzenie ewidencji dotyczącej odwiedzonych adresów i przebytych kilometrów.

Was this helpful