Kennisbase uitzendkrachten

Ik ben ziek. Krijg ik doorbetaald?

Back

Ik ben ziek. Krijg ik doorbetaald?

Je kan natuurlijk ziek worden. Als dit gebeurt moet je dit meteen melden bij My Flexwork en bij de opdrachtgever waar je werkt. Je bent niet verplicht om te vertellen waarom je ziek bent, maar je moet wel aangeven wanneer je weer verwacht te kunnen werken. Je bent verplicht een bezoek te brengen aan een bedrijfsarts als dit gevraagd wordt. De bedrijfsarts beoordeelt hoelang je ziekteverzuim ongeveer zal duren en of je eventueel in staat bent aangepast werk te verrichten. Of je loon gewoon doorbetaald wordt tijdens je ziekte hangt af van de contractfase waar je in zit.

Ik ben ziek in contractfase A

Als je ziek wordt en je werkt in contractfase A, dan zijn er twee wachtdagen van toepassing. Dit betekent dat je de eerste twee dagen dat je ziek bent geen recht hebt op loondoorbetaling. Als je langer dan twee dagen ziek bent, dan mag My Flexwork de arbeidsovereenkomst per direct beëindigen. Je hebt dan wel recht op een uitkering van de Ziektewet. Hiervoor draag je sociale verzekeringspremie af. Als je in de ziektewet komt, dan krijg je van het Uitkeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) 70% van je loon voor een periode van maximaal twee jaar. My Flexwork vult deze uitkering het eerste jaar aan tot 91% van je loon, het tweede jaar tot 80%.

Ben je weer beter? Laat het My Flexwork en het UWV (als je een ziekte-uitkering ontvangt) dan weten. Je hebt dan namelijk een nieuwe arbeidsovereenkomst nodig om weer voor My Flexwork en de opdrachtgever aan het werk te gaan.

Ik ben ziek in contractfase B of C

Wanneer je ziek wordt en je zit in contractfase B of C, dan is er één wachtdag van toepassing. Je hebt dus vanaf je tweede ziektedag recht op loondoorbetaling. Gedurende het eerste ziektejaar is My Flexwork verplicht je loon aan te vullen tot 91% en het tweede jaar tot 80%. Anders dan in contractfase A kan de arbeidsovereenkomst in deze twee fasen niet beëindigd worden tijdens je ziekte. Deze eindigt alleen op de overeengekomen einddatum. Ben je langer dan twee jaar ziek? Dan mag je wel ontslagen worden en heb je recht op een Werkeloosheidswet uitkering (WW). Wel moet duidelijk zijn dat jij en My Flexwork er alles aan gedaan hebben om je weer aan het werk te krijgen.

Ben je weer beter? Meld dit dan bij My Flexwork en je opdrachtgever.

Was this helpful