Kennisbase uitzendkrachten

Hoe ziet een flexcontract eruit?

Back

Hoe ziet een flexcontract eruit?

My Flexwork werkt volgens het ABU fasensysteem. ABU staat voor Algemene Bond Uitzendondernemingen. Dit systeem bepaalt op welk soort uitzendovereenkomst jij als flexwerker recht hebt. Het fasensysteem bestaat uit drie fasen: A, B en C. Hoe hoger je in het fasensysteem zit, hoe meer rechten je als flexwerker hebt.

Contractfase A: het 0-uren contract

Fase A: In deze fase werk je op basis van een uitzendovereenkomst met uitzendbeding, het 0-uren contract. Dat wil zeggen dat je recht hebt op uitbetaling van alle uren die je daadwerkelijk gewerkt hebt. Werk je niet, ben je ziek of is er even geen werk? Dan word je ook niet uitbetaald. Fase A duurt 78 gewerkte weken. Elke week dat je werkt telt mee voor de opbouw in deze fase. Het aantal uur dat je werkt is hierbij niet van belang. Ook het aantal opdrachtgevers waarvoor je werkt in deze periode is niet van belang. Uiteraard geldt dit laatste alleen als je steeds via My Flexwork hebt gewerkt. Na 78 weken kom je automatisch in contractfase B terecht.

Contractfase B: vaste contracturen en een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Fase B: Wanneer je in deze fase zit is de zogenaamde inlenersbeloning van toepassing. Dat betekent dat je niet alleen recht hebt op loon over de uren die je hebt gewerkt, maar ook over de uren die je niet werkt maar die wel in de arbeidsovereenkomst zijn afgesproken. Ben je ziek of heeft de opdrachtgever tijdelijk geen werk voor je? Dan krijg je gewoon de afgesproken uren doorbetaald. Het contract in deze fase is een contract voor bepaalde tijd. Fase B duurt vier jaar en in deze periode mogen maximaal zes overeenkomsten voor bepaalde tijd worden afgesloten. Na vier jaar – of bij de zevende overeenkomst voor bepaalde tijd – kom je in fase C terecht.

Let op: je komt alleen in fase B als je binnen een periode van zes maanden nadat fase A is afgelopen via My Flexwork weer aan het werk gaat.

Contractfase C: arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Fase C: In deze fase werk je op basis van een uitzendovereenkomst voor onbepaalde tijd. Beëindigt het bedrijf waarvoor jij werkt de opdracht? Dan blijft de overeenkomst die je met My Flexwork hebt afgesloten bestaan en krijg je een gedeelte van je loon doorbetaald. Daarnaast heeft My Flexwork de verplichting om passend en vervangend werk voor je te zoeken. Hierbij moet het aantal uren gelijk zijn aan het aantal uren die in de arbeidsovereenkomst staan. Uiteraard moet je beschikbaar blijven voor werk om het recht op doorbetaling van je loon te behouden.

Let op: je komt alleen in fase C als je binnen een periode van 13 weken nadat fase B is afgelopen via My Flexwork weer aan het werk gaat.
Als flexwerker heb je in geen enkele fase recht op bonussen en andere eenmalige uitkeringen. Deze zijn geen onderdeel van de inlenersbeloning zoals is afgesproken in de cao van ABU.

Was this helpful